Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ЭТИ НАХОДКИ КОПАЛИ ДНЁМ И НОЧЬЮ! МЕТАЛО КОП ЗАРАБОТОК ПРОСТЫХ КАМРАД ТРУДЯГ!
Роман Веселов
Роман Веселов 71.7N theo dõi 255 Videos 12.06TR lượt xem 2021-05-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem57.08N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận295
Tỷ lệ lượt xem 79.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.09TR - 10.37TR
Tỷ lệ tương tác 11.44%
Thẻ gắn
роман веселов здорова пацантрэ метало коп ВЕСЕЛОВ коп металлолома всё из за метало копа металокоп находка один в тайге в лесу один в тайгу коп в тайге коп в лесу поиск металлолома места для копа чермет КОПАЛИ ДНЁМ И НОЧЬЮ МЕТАЛО КОП ЗАРАБОТОК ПРОСТЫХ ТРУДЯГ ЭКСПЕДИЦИИ РОМАН ВЕСЕЛОВ ЭТО НЕ ВСЁ ИЗ ЗА МЕТАЛО КОПА трудяга выживание коп жевательная сера веселов роман изба в тайге колония все из за метало копа веселов НАХОДКИ зона металлолом металлокоп камрад
Giới thiệu
ВИДЕО ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ! ЭТИ НАХОДКИ КОПАЛИ ДНЁМ И НОЧЬЮ! МЕТАЛО КОП ЗАРАБОТОК ПРОСТЫХ ТРУДЯГ! РОМАН ВЕСЕЛОВ - ЭТО НЕ ВСЁ ИЗ ЗА МЕТАЛО КОПА! МЕТАЛОКОП С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ !
Сеть магазинов "МД Регион" https://www.mdregion.ru#romanveselov
----------------------------------------------------------------------------
СЕКРЕТНАЯ ССЫЛКА ДЛЯ МОИХ ПАЦАНТРЭ!!! https://www.youtube.com/channel/UCvJC6MqRAYdf7ILn6fPeYrA?sub_confirmation=1
-----------------------------------------------------------------------------
мой Instagram roman_veselov_
-----------------------------------------------------------------------------
Мой ВК https://vk.com/id53466490
----------------------------------------------------------------------------
Группа ВК https://vk.com/romanveselovpocantre
----------------------------------------------------------------------------
Одноклассники https://ok.ru/profile/526895289600
-------------------------------------------------------------------------
Мой LIVE Канал https://www.youtube.com/channel/UCHBJ1pt7xOM1xlSkVrllalw?sub_confirmation=1
Mở