Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
설사할때 대처법과 설사 멈추게 하는데 좋은음식!
하늘건강법
하늘건강법 159N theo dõi 2086 Videos 26.78TR lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-08
Tổng số lượt xem9.24N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.18TR - 7.55TR
Tỷ lệ tương tác 4.78%
Thẻ gắn
건강 설사할때 대처법 설사에 좋은 음식 배탈났을때 배탈났을때 대처법 설사안하는법 설사할때 좋은음식 설사할때 음식 설사할때좋은음식 설사 멈추는 음식 설사 멈추게 하는 음식 설사 할때 좋은 음식 설사 안하는법 설사 안하는 방법
Giới thiệu
설사를 자주하거나 멈추지 않아 고통스러울 때 있으시죠?

오늘은 설사가 잦거나 심할 때 대처하는 방법과
설사 멈추게하는 음식을 알려드리겠습니다.

구독 버튼을 누르면 더 많은 건강관련 정보를 제일 먼저 확일할 수 있습니다.
(구독/좋아요/댓글)

- 건강상담 및 문의 http://pf.kakao.com/_Mxazlu

- 하늘건강 네이버 스토어팜 쇼핑몰 https://smartstore.naver.com/sky4u

#설사할때대처법 #설사에좋은음식 #배탈났을때대처법 #설사안하는법 #설사할때좋은음식 #설사멈추게하는음식
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)