Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
明道國小x南風四重奏-亞希安繪本團隊
政大南風四重奏
政大南風四重奏 1.91N theo dõi 68 Videos 111.62N lượt xem 2019-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-15
Tổng số lượt xem99
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 5.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 21.21%
Thẻ gắn
政大 南風四重奏 亞希安 明道國小 藍美華 創意實踐與智慧生活 台灣東南亞場域的創新創業導入
Giới thiệu
【明道國小x南風四重奏-亞西安繪本團隊】
講師:政治大學民族系 藍美華 教授
明道國小因地緣關係,附近的安康社區有許多新住民,因此有許多新住民的小孩就讀於明道國小。本計畫希望以政大作為基地,連結台灣各地的新移民社群,而離政大最近的新移民聚集地就是安康社區及明道國小。

本課程希望同學看完影片後能更深入認識本計畫文山區的東南亞場域(明道國小)特殊的文化背景,能以更多元創新的視野與想法接觸在台新住民二代。

【創意實踐與智慧生活】
▷ 政大南風四重奏數位課程四大主軸之一
▷關注新住民社會的經濟與產業特色,並從中掌握與開創微型經濟的發展機會
播放清單:https://goo.gl/JMoSfn

【政大南風四重奏】
▷ 隸屬於教育部資科司「智慧生活整合性人才培育計畫」
▷ 致力於配合政府「新南向政策」推廣東南亞創新創業
▷ 關懷東南亞新住民、移工與在地東南亞場域
「南風四重奏」簡介影片:https://youtu.be/P861kKFBy7g
FB粉專「南風四重奏 I-Quartet Taiwan」:https://goo.gl/1r26jK
Mở