Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Elite z.c./U23 BOTTELARE
Gauthier Vandenbossche
Gauthier Vandenbossche 57 theo dõi 115 Videos 60.3N lượt xem 2015-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem297
Thích tỷ lệ 0.34%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 0.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu
09/08/2015
Mở