Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
복습
나라가나라다
나라가나라다 17.4N theo dõi 173 Videos 8.03TR lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem8.77N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 50.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.59TR - 2.86TR
Tỷ lệ tương tác 0.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)