Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
To Our Daughter
Kylie Jenner
Kylie Jenner 11.4TR theo dõi 145 Videos 677.14TR lượt xem 2018-02-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem94.96TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 17.28TỶ - 31.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Kylie Jenner Kylie Travis Scott Baby Annoucement
Giới thiệu
Directed by Tyler Ross @wttyler
Music by Jacob Wilkinson-Smith @mybestfriendjacob_
Mở