Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wendy and Ellie Back to Clown School
Toys and Colors
Toys and Colors 38.5TR theo dõi 910 Videos 44.35TỶ lượt xem 2022-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-22
Tổng số lượt xem1.7TR
Thích tỷ lệ 0.07%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 4.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 775.52TR - 899.62TR
Tỷ lệ tương tác 0.07%
Thẻ gắn
back to school friendship at school toys and colors wendy ellie kids pretend play pretend play school story
Giới thiệu
Wendy and Ellie go back to clown school and have fun and learn about the value of friendship!

Subscribe for notifications to new videos: https://www.youtube.com/channel/UCgFXm4TI8htWmCyJ6cVPG_A?sub_confirmation=1

Check out our latest videos playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fsHnS3mZglg&list=PL5gq3QGk5j3hRwpMNKQ9L5NyUt3FiTmSy

Download the Toys and Colors App:
https://mobile.toysandcolors.com/youtube
Mở