Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[sub]🌻ep.스웨덴1 | 행복을 전파하는 특별한 할머니를 뵙기 위해 스웨덴에 왔습니다. | 🤷송민호의 파일럿
채널 십오야
채널 십오야 3.59TR theo dõi 498 Videos 727.65TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-08
Tổng số lượt xem1TR
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận1.78N
Tỷ lệ lượt xem 28.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 459.52TR - 827.14TR
Tỷ lệ tương tác 4.05%
Thẻ gắn
나영석 나PD 아간세 아이슬란드간세끼 이수근 수근세끼 은지원 지원세끼 삼시세끼 세끼 신효정 나피디 묘한이 tvN 라끼남 라면 라면끼리는남자 강호동 양정우 육봉선생 6봉선생 라면먹방 마포멋쟁이 마포 멋쟁이 송민호 표지훈 민호 지훈 피오 MINO PO P.O 위너 WINNER 송표 표송 패션 패션유튜버 패션유튜브 삼시네세끼 달나라공약이행프로젝트 달나라프로젝트 달나라 젝스키스 젝키 젝서키 젝스키 이재진 재진 김재덕 재덕 장수원 수원 Sechs Kies 슬의 슬기로운하드털이 슬의생 슬기로운의사생활 신원호 이우정 조정석 정경호 유연석 김대명 전미도 이익준 김준완 안정원 양석형 채송화 용석민 문태유 도재학 이익순 곽선영 신현빈 장겨울 hospitalplaylist 이식당 나홀로이식당 나노 우주 김준 어깨춤 언제까지어깨춤을추게할거야 규현 조규현 조정뱅이 슈퍼주니어 superjunior 슈주 악마는정남이를입는다 악마정남 배정남 조재윤 기쁨라사 출장십오야 출장 슬기로운캠핑생활 캠핑생활 슬캠
Giới thiệu
#송민호의파일럿 #송파 #스웨덴

네 가지 아이템 중 여러분이 가장 보고 싶은 아이템이 정규 콘텐츠가 된다!
여러분의 심장을 빼앗을 단 하나의 콘텐츠를 찾는 송민호의 여정!
초소형 블록버스터 [송민호의 파일럿]

[금] 밤 10시 20분쯤 tvN
풀버전은 유튜브 채널십오야에서!

뭐가 정규편성될지 궁금하다면?
https://bit.ly/2RpuQEt
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)