Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🔥예술혼 불타는 용진X싸공과 주먹이 불타는 제이호🔥도예 체험기🧫 👥못배운놈들 시즌2 Ep5
이리오너라
이리오너라 832N theo dõi 1571 Videos 49.6TR lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem108.26N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận220
Tỷ lệ lượt xem 13%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 49.25TR - 88.65TR
Tỷ lệ tương tác 2.03%
Thẻ gắn
#GS25 #못배운놈들 #이용진
Giới thiệu
* 이 영상은 유료광고를 포함하고 있습니다.

광란🔥의 도예시간, 달천 원펀치 싸공 찐.친
리짓군즈 제이호와 함께합니다✨

창작 열망 가득 제자 3인방 예술혼 제대로 발휘하다?!
개성이 넘치다 못해 흘러 넘쳐 흘러버린 작품들🧐

갖고 싶다는 소리가 들려서(아니라고요? 아니오 그래도 가지세요)
이벤트 준비했습니다🎊

EVENT) 이용진, 뱃사공, 제이호의 손길이 깃든 도예 작품🍶

댓글로 '이용진' , '뱃사공', '제이호' 하나를 택해 삼행시를 작성해주세요! (3명 다 해도 무방)
추첨을 통해 오늘 방송에서 만든 도예작품을 선물로 드립니다🎁
여러분의 약..아니 엄청난 드립력을 보여주세요✨

- 참여기간: ~6/24(목) 까지
- 경품: 이용진, 뱃사공, 제이호 도예 작품 3세트 중 랜덤 1세트 (3명)
- 당첨발표: 7/2 (커뮤니티 발표)

🔹 매주 금요일 오후 5시 30분
🔹 구독+댓글+알림설정은 좋아요💙
🔹 네이버 검색창 [못배운놈들 시즌2]

*본 음성은 인공지능 성우 서비스 타입캐스트에서 제작되었습니다.
인공지능 성우 애란 ( https://typecast.ai/)
*해당 영상은 7월 서울시내버스 YAPtv에서도 시청하실 수 있습니다

#GS25 #못배운놈들 #이용진 #뱃사공 #리짓군즈 #제이호 #이리오너라 #도예 #도자기 #힐링
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)