Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Aoibashi - Sing "Yesterday" for Me ED2 - Instrumental Cover
instr. cover
instr. cover 998 theo dõi 31 Videos 198.53N lượt xem 2020-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem724
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 72.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 523.25N - 955.5N
Tỷ lệ tương tác 17.96%
Thẻ gắn
instrumental karaoke offvocal off vocal
Giới thiệu
This is an instrumental cover of "Aoibashi (葵橋)", the ending theme of 'Sing "Yesterday" for Me (イエスタデイをうたって)', originally by "Sayuri (さユり)".

Guitar & Bass Tabs: https://youtube.com/accdmy/videos

Feel free to use this backing track for your covers on YouTube, but it would be great if you could link to this video in your video description.
Mở