Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우리 구독자들이 원한 바로 그 작품 [영화리뷰 결말포함]
영화중독
영화중독 46.2N theo dõi 76 Videos 14.4TR lượt xem 2021-12-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem9.48N
Thích tỷ lệ 1.64%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 20.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.29TR - 7.75TR
Tỷ lệ tương tác 4.91%
Thẻ gắn
Giới thiệu
↓↓영화 보기↓↓
[모바일] http://asq.kr/YW1SUuEs
[컴퓨터] http://asq.kr/Z9AjjMF

↓↓영화중독 후원↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCXg0sXx6e6uFjLIzvIN4hoA/join

비지니스문의 : [email protected]

#영화소개 #추천영화 #영화중독
Mở