Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
도전 메이크업! 메이크업에 도전해보았다. 결과는? ㅋㅋ
꿀꽁꿀팁 kkong
꿀꽁꿀팁 kkong 13.6N theo dõi 45 Videos 1.54TR lượt xem 2020-09-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.96N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 29.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.79TR - 3.23TR
Tỷ lệ tương tác 13.7%
Thẻ gắn
메이크업 희꽁 병맛
Giới thiệu
이 영상은 메이크업을 배워보면서 힐링하는 영상입니다.
보면서 따라해보세요. 큰일남.
@희꽁
Mở