Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
171022 BOF 부산 원아시아 페스티벌 젝스키스-세단어+멘트+특별해(Focus은지원)
G COMPANY
G COMPANY 1.35N theo dõi 160 Videos 468.46N lượt xem 2017-10-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem1.83N
Thích tỷ lệ 5.41%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 591.5N
Tỷ lệ tương tác 7.6%
Thẻ gắn
Focus은지원 부산 원아시아 페스티벌 젝스키스 은지원 세단어 특별해 three words sechskies eunjiwon G COMPANY 171022 BOF 171022 BOF 부산 원아시아 페스티벌 171022 은지원
Giới thiệu