Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PRINCESS BRIDE - A MONOLOGUE A DAY
A Monologue A Day
A Monologue A Day 176 theo dõi 210 Videos 70.75N lượt xem 2017-03-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem215
Thích tỷ lệ 83.3%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 91N
Tỷ lệ tương tác 16.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu
PRINCESS BRIDE
#AMonologueADay
.
.
Director: Rob Reiner
.
Featured song: Storybook Love
.
Screenplay: William Goldman
.
Story by: William Goldman
.
.
.
Thank you for watching. Stay tuned for tomorrows monologue:)
#PrincessBride #director #RobReiner
#Storybook #Love #film #movies #classic #classics #fairytail #happilyeverafter #truelove #farmboy #farmgirl #LA #actress #actor #asyouwish #todaystake #nature #patreon #ocean #hike #grass #ocean #mountains #WilliamGoldman #RobinWright #buttercup #thankyou
Mở