Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
〔월말 김어준〕 베르디, 오페라의 왕이라 불려 마땅한. #클래식 #조윤범 #미리듣기
월말 김어준 〔audio magazine〕
월말 김어준 〔audio magazine〕 124N theo dõi 126 Videos 8.72TR lượt xem 2022-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-20
Tổng số lượt xem7.3N
Thích tỷ lệ 10.7%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 5.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.32TR - 5.98TR
Tỷ lệ tương tác 12.61%
Thẻ gắn
김어준 매거진 오디오 오디오매거진 월간 월간김어준 월말 월말김어준 팟캐스트 김어준총수 김총수 지적확장공사 집에가 클래식 베르디 오페라의왕 조윤범 축배의노래
Giới thiệu
베르디, 오페라의 왕이라 불려 마땅한.
_19세기, 이탈리아, 통일운동, 운동권, 지식인
바이올리니스트 조윤범

〔월말 김어준〕 22년 5월호 바로가기
https://www.podbbang.com/magazines/1778990/issues/2682
Mở