Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
심종호의 예배연습실 | 카메라&렌즈 이야기
심종호의 예배연습실
심종호의 예배연습실 5.98N theo dõi 60 Videos 243.94N lượt xem 2021-02-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem2.08N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 34.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 932.75N - 1.7TR
Tỷ lệ tương tác 10.96%
Thẻ gắn
심종호의예배연습실 심종호 예배인도자 카메라&렌즈
Giới thiệu
안녕하세요
예배 연습실에 심종호입니다
제가 카메라와 렌즈에 관심을 가지기 시작한 지 정말 얼마 되지 않았는데요.
일 년이 조금 넘는 시간 미러리스 카메라를 사용하며 느낀 점들을 초보자의 입장에서
편안하게 이야기하고 제가 가지고 있는 렌즈들도 소개하는 시간으로 라이브를 진행했습니다.
사역을 하며 소니 크롭 미러리스 구입을 고민하고 있거나
소니 크롭 미러리스 렌즈 고민이 있으신 분들이 보시면 좋을것 같습니다.
Mở