Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
孫小廚教做菜 | 《豆角燉排骨》學會了你也能煮好餸 ! #孫小廚 #煮食教學 #豆角 #排骨 #美食 #煮食
孫小廚教做菜
孫小廚教做菜 4.32N theo dõi 17 Videos 410 lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-12
Tổng số lượt xem15
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu