Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Construction Workers Song | Little Angel Kids Songs & Nursery Rhymes
Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs
Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 25.2TR theo dõi 1099 Videos 18.32TỶ lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem11.18TR
Thích tỷ lệ 63.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 44.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.08TỶ - 5.9TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.44%
Thẻ gắn
Builders Song Building Song Construction Site Song Play Pretend Construction Workers Safety Song We Are Construction Workers Working Together Song baby angel baby john songs baby songs best kids songs children songs kids songs kids videos little angel little angel kids songs little angel nursery rhymes little angels little angle nursery rhymes pre school videos preschool music sing-along songs for kids toddler songs
Giới thiệu
Jack, Jill and Baby John are the best construction workers around, especially with a little help from Mom and Dad. It's fun to build things, but it's important to remember to always be safe with tools. Watch as Baby John and his family work, play, and learn all about tools and construction safety in this new video from Little Angel! #littleangel #littleangelnurseryrhymes #babyjohnsongs

(🔔) Subscribe to Little Angel for New Videos ►► http://bit.ly/Subscribe_to_LittleAngel

Song Lyrics

Building is so great
When we keep safe safe safe
Goggles goggles wear these please
Now we’re safe from ouchies!

Build build build as a team
Build build build as a team
Build build build so safely
You and me!

Digging is so great
When we keep safe safe safe
Gloves gloves put these on
Now we all can carry on

Build build build as a team
Build build build as a team
Build build build so safely
You and me!

Fixing is so great
When we keep safe safe safe
Shiny shiny, green and bright
These help keep us safe at night

Build build build as a team
Build build build as a team
Build build build so safely
You and me!

Building is so great
When we keep safe safe safe
Helmets helmets wear these please
Now we’re safe from ouchies!

Build build build as a team
Build build build as a team
Build build build so safely
You and me!

Building is so great
When we keep safe safe safe
Safe together as a team
Now we’re safe from ouchies!

Build build build as a team
Build build build as a team
Build build build so safely
You and me!

Listen To Little Angel Nursery Rhymes on Spotify:
https://open.spotify.com/album/2ZyWWc7Fmvxp6MAKLctRg1?si=I-ANyO6NRLu_Ct91xCZiBw

Listen to Other Little Angel Songs:

Baby John And The Rescue Squad ►► https://youtu.be/Dj_QDLDcvcs
My Mommy Is The Best ►► https://youtu.be/HfteyzNQ9c4
Happy or Sad Song ►► https://youtu.be/CElP5_84YVs
Wait Your Turn Baby John | Good Manners ►► https://youtu.be/_WB5aoh5lXw

Listen to Our Little Angel Playlist:

Kids Songs and Nursery Rhymes in 3D ►► https://youtube.com/playlist?list=PLyxLqRfXH_eM8LjZkulJfhfcXnbdfnbMr

These rhymes for children help teach basic skills and improves their ability to comprehend and follow directions. Nursery rhymes and kid’s songs accelerate phonetic awareness improving children's word comprehension, reading and writing skills.

Animations by: Valnet Inc.
Copyright 2021 Valnet
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)