Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
WHY YOU SHOULD Try Out FIRE & Sun King's Blessing
Markonicus
Markonicus 7.24N theo dõi 164 Videos 1.38TR lượt xem 2021-08-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem5.43N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận70
Tỷ lệ lượt xem 75%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 978.25N - 1.77TR
Tỷ lệ tương tác 16.27%
Thẻ gắn
why you should try out fire fire mage guide sun king's blessing fire mage skb fire mage skb guide fire mage build fire mage skb build best fire mage best fire mage build why should you try mage best mage spec markonicus trollonica marknicus best fire legendary fire guide 9.1.5 mage guide 9.1.5 fire mage guide 9.1.5 arcane mage 9.1.5 arcane mage guide 9.1.5 frost mage guide 9.1.5 frost mage 9.1.5 big dps fun build
Giới thiệu
Hey guys, today with a fiery video - Reasons why you should try out the buffed version of Sun King's Blessing (SKB). The Legendary hasn't been buffed, but made to work properly few weeks back.
These are just my personal opinions, I think that this is the best Mage build at the moment. This comes with a catch tho! I think that there are more BEST Mage builds currently and this is one of them!
I hope that you enjoy the video and always you can check out my pages:
Twtich: https://www.twitch.tv/markonicus
Patreon: https://www.patreon.com/Markonicus
Have a nice day!
#wow #fire #skb
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)