Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EPIC Multi-Layered Stencil Project - Cyclops Characters
SLEW
SLEW 300N theo dõi 251 Videos 11.97TR lượt xem 2019-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem82.35N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận288
Tỷ lệ lượt xem 27.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 37.46TR - 43.45TR
Tỷ lệ tương tác 9.86%
Thẻ gắn
slew art vlog vlogger spray paint mural graffiti street canvas project multi layered stencil stencil art stencil project how to make a stencil stencil canvas graffiti canvas spray paint canvas epic canvas art canvas art how to paint fine arts speed art slew art doketv kiptoe tenhundred vexx cyclops cyclopc character character design character illustration painting characters painting cyclops
Giới thiệu
I go through ALL of the steps of this stenciling and painting process. If you have questions leave them below. More stencil projects on the way!

My Other Stencil Projects!

1st Stencil Project:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-_cH...

2nd Stencil Project:
https://www.youtube.com/watch?v=87lDU...

3rd Stencil Project:
https://www.youtube.com/watch?v=7Un9z...

4th Stencil Project:
https://www.youtube.com/watch?v=tJD_WtwAT5A

___________________________________________________________________

Business / Commissions: [email protected]

Instagram: @slewp

Website: www.slewtheworld.com
Mở