Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
В каких особняках живут знаменитости
ВИДЕО ХИТ
ВИДЕО ХИТ 131N theo dõi 171 Videos 7.79TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem17N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 13%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.09TR - 5.55TR
Tỷ lệ tương tác 2.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu