Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
메이플 카루타돌이 캐릭 스데미 챌린지 - 비숍 [메이플스토리 파원]
파원
파원 33.6N theo dõi 185 Videos 9.13TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem9.57N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận63
Tỷ lệ lượt xem 28.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.34TR - 7.82TR
Tỷ lệ tương tác 7.38%
Thẻ gắn
메이플 메이플스토리 카루타 카루타돌이 카룻돌이 스데미 스데미돌이 스우 데미안 비숍 법사 마법사 모험가 챌린지 첼린지
Giới thiệu
무편집 풀버전 레이드 영상은 부계정에 올려두었습니다.
https://youtu.be/OBd1d8CPfrs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BGM list -

Track: JNATHYN - Dioma [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/r2Ig85ycGKQ?
Free Download / Stream: http://ncs.io/Dioma

Track: RudeLies & Facading - Arabian Nights [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/g-PtIjywmac
Free Download / Stream: http://ncs.io/ArabianNights

Track: Domastic & Anna Yvette - Echoes [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/M72NxJQdDHI
Download: http://ncs.io/EchoesD

Track: IZECOLD - Close (feat. Molly Ann) [Brooks Remix] | NCS x FHM Release
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://www.youtube.com/watch?v=bzehQ60b3XI
Download: http://ncs.io/brooksclose

Track: JPB - LONG NIGHT (feat. Marvin Divine) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/wh3sbXkZq48
Free Download / Stream: http://ncs.io/LongNight
Mở