Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك - حسين الجسمي
اخر الفرسان
اخر الفرسان 22.2N theo dõi 8 Videos 15.07TR lượt xem 2009-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14.01TR
Thích tỷ lệ 0.38%
Số lần bình luận5.48N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.54TỶ - 4.58TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.77%
Thẻ gắn
جسمي حسين الجاسمي والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك رومانسيات حزن رومانسي ابو غرام ابو غرام
Giới thiệu