Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LẠI LÀ BÀ HÀNG XÓM #shorts
Domino Tiktok Video
Domino Tiktok Video 98.2N theo dõi 61 Videos 48.85TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem797.33N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận172
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 130.58TR - 261.19TR
Tỷ lệ tương tác 3.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
LẠI LÀ BÀ HÀNG XÓM - DOMINO TEAM #shorts
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)