Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Injured Stray Cat Finds a Woman Who Gives Him a Second Chance
BazPaws
BazPaws 55.5N theo dõi 327 Videos 27.53TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem89.61N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận422
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 40.76TR - 47.29TR
Tỷ lệ tương tác 11.19%
Thẻ gắn
rescue cat cat rescue rescue kitten kitten rescue cute cat cute kitten mom cat and kitten rescue animals pets cat cats kitten kittens stray cat stray cats meow meowing abandoned kitten mother cat Homeless Kitten bazpaws
Giới thiệu
Injured Stray Cat Finds a Woman Who Gives Him a Second Chance

A cat that looked like it had been through hell showed up at the home of an animal lover named Pam Latham. Pam’s daughter Mallory told the story of the cat the vet dubbed “Battle Cat” on social media.

Source - https://www.instagram.com/cutestlittlenudist

====================================================================
Copyright issues and other stuff, please contact us by email at [email protected] We are always willing to discuss, and willing to take necessary action as soon as possible. Thanks.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)