Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Lamanif vs Marti (Punch Ligue #8 - Gold Edition)
Punch Ligue
Punch Ligue 21.1N theo dõi 158 Videos 5.22TR lượt xem 2015-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem377.66N
Thích tỷ lệ 0.82%
Số lần bình luận445
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.72TR - 123.71TR
Tỷ lệ tương tác 2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
rejoignez la page facebook pour toutes les infos!
https://www.facebook.com/lapunchligue
Mở