Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[김호중D-258] 식구는 같이 있으며, 가치 있는 소중한 벗 입니다~
지탱크TV
지탱크TV 51N theo dõi 412 Videos 8.55TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-22
Tổng số lượt xem12.08N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận96
Tỷ lệ lượt xem 23.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.48TR - 9.89TR
Tỷ lệ tương tác 34.07%
Thẻ gắn
#김호중 #트바로티 #아리스 #지탱크 #미스터트롯 #미스트롯 #김호중클래식앨범 #공식팬카페 #철의음악 #트롯트 #트로트 #오페라
Giới thiệu
#김호중공식팬카페링크
- http://naver.me/GI7OPpV4
#별님공식유튜브링크
https://www.youtube.com/channel/UC73yn5mmJSr3hh9jKe2AdWw
#김호중
#아리스
Mở