Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
STUCK IN A GAME FOREVER? TBC Season 2 BABY!
Absterge
Absterge 10.7N theo dõi 213 Videos 2.9TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem3.74N
Thích tỷ lệ 94.6%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 35%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.7TR - 1.97TR
Tỷ lệ tương tác 5.28%
Thẻ gắn
carl absterge wow arena wow world of warcraft pvp awc the move the sterge shaman paladin healer golden guardians arena 8.3 corruption pikaboo wizk jellybeans wow funny resto shaman holy paladin pika spite rmp dwarf orc rank 1 rmpal warcraft draenor warlock crusader3455 rage raging funny funny stun wow rage blizzard spirit link funny moment rank1 oneshot shadowlands prepatch prepatch pvp prepatch arenas shadowlands arena shadowlands shaman
Giới thiệu
Carl was happy to jump into TBC season 2 with now having decent gear, but he did not except what was about to await him in the first session!

If you enjoyed this video please subscribe and follow Carl on his social media:
twitch: https://www.twitch.tv/thesterge
twitter: https://www.twitter.com/stergey
instagram: https://www.instagram.com/carloscorreagg

outro song: https://youtu.be/CVOH7yVmEus
channel manager: https://twitter.com/BennyKardos

#shadowlands #absterge #wowarena
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)