Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
猫…ニガテだったの。画質処理をして5/16㈰に再投函しました♡
猫ちゃんマンチ
猫ちゃんマンチ 114N theo dõi 88 Videos 5.27TR lượt xem 2021-09-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem18.31N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 16.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 13.33TR - 24.31TR
Tỷ lệ tương tác 2.5%
Thẻ gắn
猫ちゃんマンチ 猫動画 パンスト
Giới thiệu
4月うまれです♫
2歳です
(´›ω‹`)

https://twitter.com/D4uSoDerILBho0p?s=09

https://twitter.com/NUJWXtXiHg5hUTg?t=sEYHlpmHaY9uzcO61m-Nsg&s=09
Mở