Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How school is going to be in 2030....😭 | DankScole #shorts
DankScole
DankScole 2TR theo dõi 266 Videos 600.09TR lượt xem 2021-03-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14.08TR
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận13.8N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.41TỶ - 7.43TỶ
Tỷ lệ tương tác 9.1%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#shorts
Mở