Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
킹피스가 드디어 업데이트를!! 업데이트 2 업데이트 된 내용 모두 정리!! ㄷㄷ [로블록스 킹피스 업데이트 2] (king piece update 2)
댕뉴비
댕뉴비 1.88N theo dõi 225 Videos 675.86N lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem1.05N
Thích tỷ lệ 84.6%
Số lần bình luận34
Tỷ lệ lượt xem 55.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 33.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
구독 좋아요 부탁드립니다.
Mở