Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La mañanera de AMLO con Rapidín 27 Noviembre 2019
Rapidín con AMLO
Rapidín con AMLO 33.1N theo dõi 82 Videos 7.42N lượt xem 2019-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem251
Thích tỷ lệ 0.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 0.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
A un año de gobierno, el Presidente invitó a los ciudadanos a congregarse en el Zócalo el 1 de diciembre, también enlistó cinco momentos difíciles de su gestión.
Mở