Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
UNTURNED oynarken dinlenecek müzik v.2
UNTURNED MUCO
UNTURNED MUCO 178 theo dõi 80 Videos 13.07N lượt xem 2020-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem222
Thích tỷ lệ 78.9%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 38.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu