Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[신생감리교회] 주 은혜가 나에게 족하네
민수기 TV
민수기 TV 37 theo dõi 41 Videos 5.42N lượt xem 2020-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem84
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 28.57%
Thẻ gắn
가브리엘 찬양대 특송 비대면찬양 온라인찬양 예배특송 홍지열 중앙성가33 신생감리교회 주은혜가나에게족하네
Giới thiệu
가브리엘 찬양대
Mở