Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ITS ALL TOO MUCH
COCO Chanou
COCO Chanou 369N theo dõi 604 Videos 65.3TR lượt xem 2019-08-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.13N
Thích tỷ lệ 95.2%
Số lần bình luận65
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.63TR - 2.98TR
Tỷ lệ tương tác 11.2%
Thẻ gắn
how to get a woman addicted to you flirting tips drive her crazy get the girl get her to chase you love life advice what women want making the first move dating tips relationship advice how to talk to women make her like you bliss point relationship bliss point dating bliss point how to get her addicted to you attract women make her respect you how to build desire love advice
Giới thiệu
NO ANGEL: http://www.noangel.shop/home
https://www.instagram.com/noangelshop/

My cameo: https://www.cameo.com/cocochanou

Instagram: https://www.instagram.com/coco_chanou/
Twitter: http://www.twitter.com/cocochanou
Snapchat: xxchanouxx

NO ANGEL: http://www.noangel.shop/home
https://www.instagram.com/noangelshop/ONLY BUSINESS EMAIL: [email protected]

This is NOT a sponsored video
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)