Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【モンスト】超獣神祭!初課金の結果・・・
橋本甜歌
橋本甜歌 6.81N theo dõi 113 Videos 752.63N lượt xem 2015-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem159.45N
Thích tỷ lệ 0.26%
Số lần bình luận114
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 116.07TR - 211.84TR
Tỷ lệ tương tác 0.98%
Thẻ gắn
Monster Strike Action Role-playing Game (Video Game Genre) モンスト
Giới thiệu
PS.超獣神祭ガチャはこれで終わりにします!
Mở