Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] NEWARK HIGHLIGHT CLIP
BLACKPINK
BLACKPINK 84.1TR theo dõi 470 Videos 28.82TỶ lượt xem 2022-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem627.51N
Thích tỷ lệ 18.56%
Số lần bình luận1.23N
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 285.51TR - 513.92TR
Tỷ lệ tương tác 20.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#BLACKPINK #블랙핑크 #WORLDTOUR #BORNPINK #NEWARK #HIGHLIGHT #YG
Mở