Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【VLOG24】海投網 コウイカ シリヤケイカ castnet 2021.06
万尋の投網日誌
万尋の投網日誌 1.52N theo dõi 71 Videos 1.61TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-27
Tổng số lượt xem671
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 44.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 477.75N - 887.25N
Tỷ lệ tương tác 18.93%
Thẻ gắn
投網 海釣り コウイカ シリヤケイカ
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)