Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ハロー!
あっさりしょこ
あっさりしょこ 383N theo dõi 1279 Videos 215.38TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem300.19N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận169
Tỷ lệ lượt xem 78.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 218.53TR - 398.83TR
Tỷ lệ tương tác 1.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
どもみなさんこんにちは

twitter:https://twitter.com/Saaanjjiii
Mở