Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana and Animal Stories for Kids
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 107TR theo dõi 1061 Videos 87.21TỶ lượt xem 2020-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.73TR
Thích tỷ lệ 0.46%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 6.24TỶ - 7.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.46%
Thẻ gắn
diana and roma stories for kids animal animals funny animals kids diana show ديانا
Giới thiệu
Diana, Roma and their best animal stories for kids.
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
https://www.instagram.com/kidsdianashow/
Mở