Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
漫画家フォートナイト④「アリーナ再挑戦!」
西 義之チャンネル
西 義之チャンネル 7.83N theo dõi 98 Videos 159.88N lượt xem 2020-05-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem565
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 7.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 409.5N - 728N
Tỷ lệ tương tác 10.27%
Thẻ gắn
フォートナイト Fortnite 西義之
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)