Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR GALAXY DESSERTS 갤럭시 디저트 먹방 PURPLE BOBA, BLUE JELLY 갤럭시 대왕젤리, 파란색 틱톡젤리, 우주 로프젤리 EATING SOUNDS
Hongyu ASMR 홍유
Hongyu ASMR 홍유 10.9TR theo dõi 420 Videos 3.12TỶ lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem2.72TR
Thích tỷ lệ 92.5%
Số lần bình luận2.3N
Tỷ lệ lượt xem 25%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.24TỶ - 2.23TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.35%
Thẻ gắn
yt:cc=on most popular food videos most popular food asmr videos POPULAR ASMR FOOD galaxy asmr asmr popular food most popular sweets rainbow cake cake asmr galaxy honeycomb galaxy food jelly gemstones ASMR MUKBANG 노토킹 이팅사운드 asmr boba asmr sticky most popular food eating 갤럭시 캔디 먹방 지구젤리 먹방 지구젤리 asmr 갤럭시 캔디 asmr 젤리 먹방 food asmr asmr dessert asmr eating mukbang korean asmr mukbang purple food asmr most popular food for asmr 디저트 먹방 갤럭시 ASMR
Giới thiệu
MOST POPULAR FOOD GALAXY FOODS *Purple Tapioca Pearl, Nerd rope Jelly, Tiktok Jelly Challenge, Planet gummy, Galaxy candy cake, Macarons, Purple chocolate ball, Milk tea, Kohakutou
갤럭시 음식모음 *보라 타피오카펄, 너드로프젤리, 틱톡젤리 챌린지, 우주 젤리, 갤럭시 캔디 케이크, 투섬플레이스 마카롱, 보라색 초콜릿볼, 메롱젤리, 살롱 밀크티, 코하쿠토

💕 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ
شكرا علي مشاهدة الفيديو لليوم ( كنية مشتركي )
Mở