Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
പഴം പുഴുങ്ങി ബീഫ് | Banana Recipes | Kaya - Beef Kerala Traditional Recipe | Beef With Banana
Camp Setters by Marc Antony
Camp Setters by Marc Antony 148N theo dõi 126 Videos 10.43TR lượt xem 2020-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem28.73N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận602
Tỷ lệ lượt xem 19.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.02TR - 3.64TR
Tỷ lệ tương tác 29.91%
Thẻ gắn
banana song banana recipes banana chips banana cake banana and milk banana and beef recipe banana egg recipe banana and egg recipe banana beef recipe beef curry beef recipes beef fry beef roast beef curry recipe a beef stew recipe camp setters
Giới thiệu
പഴം പുഴുങ്ങി ബീഫ് | Kaya - Beef Kerala Traditional Recipe | Beef With Banana |Camp Setters


CONTACT ME (For Business Sponsorship & Enquiries)
[email protected]


More Social Networks
You Tube : https://www.youtube.com/channel/UCTyETQWmfPkeAjm1i5X4pOQ

Facebook : https://www.facebook.com/campsetters/

Instagram : https://www.instagram.com/campsetters/

#campsetters #beef #beefrecipe
Mở