Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
😊😊
Newman Guevara
Newman Guevara 24 theo dõi 6 Videos 98 lượt xem 2020-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem16
Thích tỷ lệ 75%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 66.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 18.75%
Thẻ gắn
#Mobi Recorderapp made with @Mobi Recorderapp
Giới thiệu
Created byMobi Recorder:http://vrecorderapp.com/free
#Mobi Recorder
Mở