Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Líder do Governo no Senado é alvo da PF
Brasil Urgente
Brasil Urgente 1.78TR theo dõi 16457 Videos 832.71TR lượt xem 2019-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem1.06N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 273N
Tỷ lệ tương tác 13.51%
Thẻ gắn
brasil urgente datena datena ao vivo brasil urgente ao vivo assistir brasil urgente ao vivo brasil urgente ao vivo hoje brasil urgente ao vivo agora datena ao vivo agora brasil urgente brasil urgente ao vivo hoje agora brasil urgente hoje datena completo
Giới thiệu
Datena e Valteno de Oliveira falam sobre a busca e apreensão que senador sofreu.
Mở