Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CARS VS MONSTERS
Techno Gamerz
Techno Gamerz 31.4TR theo dõi 900 Videos 8.52TỶ lượt xem 2022-04-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-11
Tổng số lượt xem9.02TR
Thích tỷ lệ 3.98%
Số lần bình luận14.25N
Tỷ lệ lượt xem 28.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 328.41TR - 1.14TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.56%
Thẻ gắn
teardown gameplay minecraft gta5 destruction cars monster jump blast high graphics funny action simulator ujjwal techno gamerz
Giới thiệu
CARS VS MONSTERS | TEARDOWN
#Cars #Teardown #TechnoGamerz

Subscribe to our Second YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/UjjwalGamer


Share, Support, Subscribe!!!
Subscribe: http://bit.ly/technogamerz
Discord : https://bit.ly/ujjwaldiscord
Youtube: https://www.youtube.com/c/TechnoGamerzOfficial
Twitter: https://www.twitter.com/ujjwalgamer
Facebook: https://www.facebook.com/technogamerz
Facebook Myself: https://www.facebook.com/ujjwalgamer
Instagram: https://instagram.com/ujjwalgamer
Google Plus: https://plus.google.com/+TechnoGamerzOfficial
Website: https://technogamerz.in/
Merchandise: https://shop.technogamerz.in/


Business Email : [email protected]


About : Techno Gamerz is a YouTube Channel, where you will find gaming videos in Hindi, I hope this video was Useful and you liked it, if you did press the thumbs up button.
Mở