Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🌌타노스의 소행성 | 마블 가디언즈 오브 갤럭시 시즌2 | 디즈니채널
디즈니채널
디즈니채널 504N theo dõi 2850 Videos 318.16TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem2.82N
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 2.29TR
Tỷ lệ tương tác 1.06%
Thẻ gắn
디즈니채널 디즈니 마블 가디언즈 오브 갤럭시 가오갤 그루트 스타로드 로켓 라쿤 드랙스 타노스 로난 욘두 가모라 마블 코믹스 MCU Disney Channel Disney Marvel Marvel Comics Guardians of The Galaxy Star-Lord Groot Gamora Rocket Raccoon Thanos 가디언즈오브갤럭시 만화 가디언즈오브갤럭시 애니
Giới thiệu
Ep28 타노스의 소행성을 노리는 하이 에볼루셔너리를 없애기 위해
힘을 합친 가디언즈와 어벤져스!
접전 중 타노스 소행성에 숨겨진 강력한 비밀을 찾게 되는데…

[마블 가디언즈 오브 갤럭시 시즌2]
디즈니채널에서 매주 일요일 저녁 7시에 만나보세요!

디즈니채널 구독하기 click
https://www.youtube.com/channel/UCu-jB1aQ2cqSnjo0uqpC6tQ?sub_confirmation=1
가오갤의 영상이 더 궁금하다면, 디즈니채널 구독하기!

#디즈니채널 #가디언즈오브갤럭시 #GuardiansOfTheGalaxy #마블 #MARVEL
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)