Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dear. TWICE
twice advance
twice advance 5.34N theo dõi 55 Videos 2.16TR lượt xem 2020-01-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.8N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 33.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 18.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Always_With_TWICE
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)