Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Raw DJI Spark footage
SAMSON R32
SAMSON R32 91 theo dõi 26 Videos 457 lượt xem 2018-12-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem163
Thích tỷ lệ 1.84%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 14.11%
Thẻ gắn
DJI DJI SPARK dji spark footage dji spark test flight spark dji spark video dji spark drone dji spark raw footage dji spark flying dji video dji mavic air dji mavic pro dji mavic pro 2 zoom dji spark sport mode dji sport mode plus dji spark how to fly dji spark 400m dji spark tricks dji spark setup dji spark gps dji spark battery dji spark best footage drone unmanned aircraft drones drone video
Giới thiệu
no color correction or anything. 36 degree day. 3rd time taking it out. switched it to sport mode around halfway through, you'll be able to tell.
Mở