Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sprengung von einem Erd-Wespen-Nest / Blowing up an earth wasps nest
Karl Grieshofer
Karl Grieshofer 1.46N theo dõi 50 Videos 1.96TR lượt xem 2011-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.9TR
Thích tỷ lệ 67.3%
Số lần bình luận1.88N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 346.23TR - 623.21TR
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
Karl Grieshofer Schnitzhofer Blowing up earth wasps wasps garden garten wespe erdwespe explosion tomatensauce österreich dialekt lachen feld wiese nest steirisch natur
Giới thiệu
Dieses Video wurde von einem Android-Telefon hochgeladen.
Mở